Go Dashboard

oauth2

revision freebsd linux windows openbsd netbsd plan9
repo Go 386 386 386 386 x64 x64 x64 x64 386 x64 x64 386 x64 386 386 x64 x64 arm x64 386 arm
5dab416 79ac638 dotchev 15 Jan 18:14 Clarify that client credentials are not passed in the URL                                   fail      
  2f99e88                                         fail      
  bcd3a58                                         fail      
  6f93f86                                         fail      
  5538a9a       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  1e49021       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok    
  dc88902       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok    
  c077c74       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  dd1889c       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok         fail      
  246e6ce       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok     ok   fail ok    
  33caf3b       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  6e9f664       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  e2ff732       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  7502ed3                                         fail      
  006a5e7       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  0456036       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  34817dd       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  5fae09b       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  55715c1       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  76e8ca4       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  cbf9140       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok   ok ok  
  3e9c3cf       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok     ok   fail ok    
36a7019 5538a9a bradfitz 11 Jan 18:59 oauth2: deflake test relying on time.Now values                                   fail      
  3e9c3cf       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok           ok    
  d82c9a1       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  462e902       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  e1d20ce       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok         fail      
  7502ed3       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok     ok                
  cbf9140       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok   ok ok  
  70931c0       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  4e8aaf6       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  af3c480                                         fail      
  8712562                                         fail      
  033b650                                         fail      
  956879d                                         fail      
  1d2e548                                         fail      
  dd7d6c2                                         fail      
  99ea99e                                         fail      
  a14ed2a                                         fail      
  52cae27                                         fail      
  9a5a504                                         fail      
  7cbfa55       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
  90c8964       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok   ok ok  
  e39e43d       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok   ok ok  
  25ca8f4       fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail   fail fail  
  a2bb68d       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail ok ok  
fd3eaa1 4e8aaf6 bcmills 10 Jan 19:52 oauth2: add module definition                                   fail      
  9aa2c06                                         fail      
  a2bb68d       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail fail ok ok ok ok   ok ok  
  e39e43d       ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok fail fail ok ok ok ok   ok ok  
  a2e7957       fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail  
  90c8964       fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail   fail fail  
  25ca8f4       fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail   fail fail  
  f5ff72d       fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail   fail fail  
  5f699e4       fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail fail   fail fail fail  
  4b3f04c                                         fail      
d668ce9 94d9a20 mymail.maruf 03 Dec 16:26 Add dailymotion to brokenAuthHeaderProviders                                   fail      
  44cf595                                         fail      
  a5318bf                                         fail      
  20ac64a                                         fail      
  8765a78                                         fail      
  5efe9a8                                         fail      
  79c50c4                                         fail      
  9473c04                                         fail      
  232c979                                         fail      
  5a0743b                                         fail      
  e3eb2ff                                         fail      
  a1d5e8a                                         fail      
  902b1f6                                         fail      
  73fb3c3                                         fail      
  11847cb                                         fail      
  f7248ba                                         fail      
  fd752d5                                         fail      
  af134b1                                         fail      
  9a7278a                                         fail      
  95a6f11                                         fail      
  0dc7a1d                                         fail      
  4c3b4df                                         fail      
  86e31bc                                         fail      
  303a596                                         fail      
  35f4ec1                                         fail      
  28fb8c6                                         fail      
  d15ffca                                         fail      
  23c22ca                                         fail      
  0d6a2d5                                         fail      
  af43203                                         fail      
  abd1dde                                         fail      
  5de0c37                                         fail      
  0175064                                         fail      
  ae68cf4                                         fail      
  2175177                                         fail      
  c6282e7                                         fail      
  480373c                                         fail      
  f4f1b14                                         fail      
  58a17b4                                         fail      
  efbd01f                                         fail      
  d459962                                         fail      
  14bdcc7                                         fail      
  ed15e82                                         fail      
  69c2c56                                         fail      
  c043fc4                                         fail      
  c0914d5                                         fail      
  b115207                                         fail      
  6a64efc                                         fail      
  b7451e2                                         fail      
  08477a3                                         fail      
  97d5cb2                                         fail      
  bfaf11c                                         fail      
  f880efc                                         fail      
  6fcab64                                         fail      
  b32ee0a                                         fail      
  55e3ace                                         fail      
  652d598                                         fail      
  0dd88cd                                         fail      
  b17d544                                         fail      
  3b66c00                                         fail      
  429bae7                                         fail      
  0005515                                         fail      
  debca77                                         fail      
  c541445                                         fail      
  3a3b98f                                         fail      
  e7c20b7                                         fail      
  745273f                                         fail      
  1e70833                                         fail      
  6a5c5f8                                         fail      
  8ff04a9                                         fail      
  90dca98                                         fail      
  706b54b                                         fail      
  4422319                                         fail      
  49abcf1                                         fail      
  7e1ec1e                                         fail      
  84066f1                                         fail      
  d0f8a75                                         fail      
  e2897e4                                         fail      
  9ded8b0                                         fail      
  e3b4b7b                                         fail      
  9ed9df6                                         fail      
  c040786                                         fail      
  c52beb1                                         fail      
  32b879c                                         fail      
  99e4ddd                                         fail      
  a1aafd8                                         fail      
  a27f3d5                                         fail      
  e453577                                         fail      
  bc175e5                                         fail      
  fd323a8                                         fail      
  e167587                                         fail      
  26985ed                                         fail      
  d50390c                                         fail      
  281ce28                                         fail      
  dbd323b                                         fail      
  976bab6                                         fail      
  38e7177                                         fail      
  84b408c                                         fail      
  9ce38f5                                         fail      
  b6e6870                                         fail      
  944a9c7                                         fail      
  cc5fb5d                                         fail      
2820760 c043fc4 huy.dinh.le.89 28 Nov 21:14 internal: add onelogin to broken provider list                                   fail      
  6a64efc                                         fail      
1e0a3fa 289ab30 tim.cooper 03 Jun 04:19 oauth2: mention RFC 6749 in package documentation                                         fail
770e5eb 8875693 valentin2507 23 May 22:41 linkedin: Update to new endpoint                                         fail
dd5f5d8 5095e5d tanookiben 21 May 19:16 twitch: update to new endpoint                                         fail