Go Dashboard

mobile

revision dragonfly nacl plan9
repo Go x64 arm 386 arm
125c525 919e85a qt.luigi 20 Jan 19:27 cmd/gomobile: improve Xcode check       fail
64951f8 aae9998 egonelbre 17 Jan 09:46 gl: fix typos in multiple places       fail
  4555ed2             fail
  67fdf58             fail
  2dc025e             fail
0285165 165e752 zllak 15 Jan 13:32 cmd/gobind: make it generate everything like gomobile bind       fail
  7e05455             fail
069be62 3968705 hakim 09 Jan 15:14 example: update android examples to use 0.2.10 plugin       fail
  9745eed             fail
  585717b             fail
  8c916a2             fail
  c13e0e8             fail
  23aefcd             fail
  e858a6b             fail
50b7067 a99deed tadfisher 17 Dec 15:46 bind/java: fix build on NDK r16       fail
  24df1d0             fail
  a62071a             fail
  65fa531             fail
b28c537 496688b bazanski 26 Nov 19:47 gl: add OpenBSD support       fail
  871b793             fail
  45a42c9             fail
  bbd15ff             fail
  5419ed3             fail
  b5c7183             fail
  4aac23c             fail
37cf9e7 be589f8 kruffin 21 Nov 18:45 cmd/gomobile: rename bundleId to bundleID       fail
  5051671             fail
  2951f90             fail
  3fec6da             fail
  bd41c67             fail
c0beac3 f91ab6c kruffin 18 Nov 10:20 cmd/gomobile: add the -bundleid flag       fail
  207c53e             fail
  363a5da             fail
  5f29a7a             fail
  cda3c6f             fail
  aad9289             fail
  962834d             fail
  12e2933             fail
  d48336b             fail
2a5bbaa ce68e1b lufia 31 Oct 14:28 cmd/gobind: fix a typo that is missing quote at end       fail
  644787c             fail
  7cddd39             fail
  bf9ad70             fail
  b44b2fe             fail
  7edb721             fail
  b9ebc67             fail
  2a39d1e             fail
  c8691f3             fail
  a025277             fail
  707a4d3             fail
  918396b             fail
  bd926e1             fail
  fcee189             fail
  7b8a7f8             fail
  7f88d3c             fail
  50ec831             fail
  fa1f52c             fail
  032678e             fail
  d50e952             fail
  d5960e3             fail
  a9a5806             fail
  41d860c             fail
  1ce7442             fail
  0d101d1             fail
  1852573             fail
  96c62b3             fail
  235a25c             fail
  f265f5d             fail
  7cb3e4f             fail
  51daa25             fail
  03c8c56             fail
2f6753b 26e49e6 elias.naur 23 Oct 18:25 example/bind/ios/bind.xcodeproj: disable bitcode in Xcode settings       fail
  99be9cc             fail
  96cdacb             fail
  84e91e1             fail
  3c46f49             fail
  5a4b6bc             fail
  eac6fe0             fail
  507ca08             fail
  ca0f303             fail
  bd48d37             fail
  7a8e8b2             fail
  013ca84             fail
  dc97f41             fail
  3caa02f             fail
  4f2ee49             fail
  a4d03a9             fail
  a93bc1d             fail
  150a46c             fail
  da95254             fail
  6222997             fail
  c35f239             fail
  4b1f2bb             fail
  40649e6             fail
  c74712b             fail
  f2d5251             fail
  187957d             fail
  a5c44f3             fail
  883e08a             fail
  4a5b99c             fail
  253e605             fail
  3b9d947             fail
  5327148             fail
  2fd9549             fail
  8c532f5             fail
  efa9efe             fail
  4a0dcc2             fail
  0c5b00d             fail
  87f83ea             fail
eed0461 083338c daniel 17 Oct 01:04 cmd/gomobile: icon support for android       fail
  d790ea3             fail
  85177f4             fail
  a607b3b             fail
  1992ab7             fail
  1de2267             fail
  d05f82a             fail
  a31e0a4             fail
  6db4950             fail
  916ad62             fail
  2da8a16             fail
  5313d3f             fail
  a9afa4e             fail
  5f740d6             fail
  47193dc             fail
3ef91fe 85f93c8 elias.naur 11 Oct 16:08 cmd/gomobile, internal/mobileinit: update to the NDK unified headers   fail    
  0c6fc0d         fail    
  1ec78d1         fail   fail
72d8d11 862b78e jtreanor3 09 Oct 16:20 bind: fix CLANG_WARN_STRICT_PROTOTYPES errors for generated ObjC code   fail    
  4477107         fail    
  d5a2925         fail    
  6013052         fail   fail
  07f7db3         fail    
  3a8b9cf         fail    
  f58c6c9         fail    
  c87fb20         fail    
  0c53b4e         fail    
  39edffb         fail    
  68e3903         fail    
  4cd58c2         fail    
  3a165bb         fail    
  577aab0         fail    
  d63de28         fail    
  b80029c         fail    
  f14f7b3         fail   fail
  7557423         fail    
  ae175f7         fail   fail
  0174858             fail
  bb0bfd0         fail   fail
  4a2376e         fail   fail
  966c459         fail    
  7830a19         fail   fail
  6f5ede8         fail   fail
  3b186db         fail    
  a04adca             fail
  244c98f         fail    
e095d65 320b0cd aubonbeurre 10 Sep 23:20 gl: support (Create|Bind|Delete)VertexArray for GL ES 3   fail   fail
  07c01e3         fail    
  24f9db7         fail    
  e8a27da         fail   fail
  e285f39         fail   fail
  dd4988f         fail    
  ca360c3         fail   fail
  da4d740         fail    
  eab5bc9         fail   fail
  35483c8         fail   fail
  5edfaa2         fail    
  e33b016         fail   fail
  b77d9fe         fail    
  f7ad3a0         fail   fail
  cf01e6f         fail   fail
  840f2c1         fail   fail
  51cfe68         fail    
  cb3b345         fail   fail
  2ddd071         fail    
  0011cfb         fail   fail
  2e85455         fail   fail
  9f9bb97         fail   fail
  acdb447         fail    
  9e21e9c         fail    
  0361456         fail   fail
  c85b12b         fail    
  07e36af         fail   fail
  97d17fc         fail    
  a92a77c         fail    
  9005b22         fail   fail
  31a3b71         fail    
  7e31d9b         fail    
  90d71fe         fail    
  d153df8         fail    
  91121ff         fail    
  6b8a3c8         fail    
  aac0d52         fail    
  555c16d         fail    
  3b8a031         fail    
  4be3fc3         fail    
  dbb13ef         fail    
  0ed1c38         fail    
  9d9722a         fail    
  a910fe2         fail   fail
  475d92b         fail    
  24e4a12         fail   fail
  be272ec         fail    
  d9e6491         fail    
  a39bcec         fail    
  1900d34         fail    
  66c03d3         fail   fail
  56462d0         fail   fail
  ba42b3f         fail    
  815cad3         fail    
  598433b         fail    
  ec40c7e         fail   fail
  d36cc9b         fail   fail
  93322a5         fail    
  7f40c12         fail    
  f5bcb9b         fail   fail
  ec3b613         fail    
  d45b26b         fail    
  c80338a         fail    
  52abe50         fail   fail
  0346664         fail    
  e8fd15f         fail    
  5f83b2d         fail   fail
  2e405bd         fail    
  8644463         fail    
  0a7ef31         fail    
  5fe9bbc         fail    
  273b657         fail   fail
  5d95de2         fail   fail
  3cdf610         fail    
  b78bce0         fail   fail
  d8ff3d5         fail    
  b4f21d6         fail    
  e04ff3d         fail    
  5d1addf         fail    
  9f52b5a         fail    
  70258cc         fail    
  f47c8f1         fail   fail
  41eabc0         fail    
  d851f10         fail   fail
  93f1aac         fail   fail
  3079b0a         fail   fail
  d1bef43         fail    
  c4d63a0         fail    
  66fa4fc         fail   fail
  60aa2ca         fail    
  cb3dc8b         fail    
  9735fcf         fail    
  f2af0c1         fail    
  ed815d0         fail    
  3487c4e         fail    
  a82ee9c         fail   fail
  a1fb024         fail    
  ee4fbbc         fail    
  1409c28         fail    
  046c658         fail   fail
  33c06b1         fail    
  1b873f5         fail   fail
  c56434f         fail   fail
  bad5abf         fail   fail
  0be2d52         fail   fail
  d8efa0e         fail   fail
  ded2c65         fail   fail
  0828ec1         fail   fail
  a299345         fail   fail
  6bbe1bc         fail   fail
  6f1724f         fail    
  b3cae37         fail   fail
  adc1f58         fail    
  9ec5f5b         fail    
  90fdc45         fail    
  6f2e5f9         fail    
  abd7ba0         fail    
  7340d13         fail    
  1591dad         fail   fail
  d0006e7         fail   fail
  71d0832         fail    
  70bcd2c             fail
  84d2c7e         fail    
  ee55000         fail    
  e900e27         fail    
  39e5237         fail   fail
  ecff943         fail    
  d94078f         fail   fail
  6471ace         fail   fail
  a714470         fail   fail
  97590ae         fail   fail
  197f9ba         fail    
  951be1b         fail    
  07c9dc6         fail   fail
  5e42658         fail    
  0d0c113         fail   fail
  4896fc2         fail    
  438c8f6         fail   fail
  d2826d3         fail    
  e61c5e2         fail    
  0744c21         fail   fail
  3f04db4         fail    
  8e11cb3         fail    
  382d492         fail   fail
  c99cfd9         fail    
  08a1796         fail   fail
  3fda376         fail    
  b71f396         fail    
  4cff104         fail   fail
  8e2d90d         fail   fail
  5db7572         fail    
  91cb9ed         fail    
  d724c60         fail   fail
  57f7bc3         fail    
  7246585         fail    
  4d3d333         fail   fail
  4038503         fail   fail
  1ae6796         fail    
  c82ee79         fail    
  f22ba1f         fail    
  5e92c41         fail   fail
  45395b5         fail   fail
  0168fdb         fail   fail
  6945c67         fail   fail
  8598396         fail    
  9f7fd89         fail   fail
  48ec512         fail   fail
  ff3123d         fail    
  14a1d93         fail   fail
  24ca86f         fail    
  7739b8a         fail    
  18b49db         fail   fail
  e6ad24c         fail    
  7537bb7         fail    
  e6358c7         fail   fail
  6936671         fail    
  4c02eaf         fail    
  f2ab41b         fail    
  2f8b555         fail    
  20cf471         fail    
  11e083e         fail    
  eb32dbc         fail    
  f2a2dbe         fail    
  0bc83d7         fail    
  86b7b52         fail    
  deabc8d         fail    
  6171d05         fail    
  0c01487         fail    
  52f2e65         fail    
  39d24b6         fail    
  6e3cb83         fail    
  af56294         fail    
  6201a63         fail    
  93c869e         fail    
  229aaac         fail   fail
  6872a8e         fail    
  354fa9a         fail   fail
  e972095         fail    
  8cb2952         fail    
  42cb4dc         fail    
  70bada9         fail   fail
  332719f         fail    
  83f0af1         fail    
  3ed08db         fail    
  d83b23f         fail    
  5993a75         fail    
  67a0c78         fail    
  3d74134         fail    
  7a5d76f         fail    
  718d9de         fail    
  2f7b57e         fail    
  dd5a86f         fail    
  1b548dc         fail    
  9732485         fail    
  3628c2d         fail    
  7e10a2f         fail    
  a53e853         fail    
  0d73f1e         fail    
  55ac5b5         fail    
  8e5ac83         fail    
  d2f3172         fail    
  6a537c1         fail    
  eca4599         fail    
  589ea93         fail    
  99c757a         fail    
  93e97ef         fail    
  1eacf78         fail    
  475df0e         fail    
  101fbc2         fail    
  e06a64a         fail    
  2ba7615         fail    
  2cb61aa         fail    
  36e1c7a         fail    
  9775788         fail    
  098eb01         fail    
  a696db1         fail    
  7582494         fail    
  3066dba         fail    
  c174e46         fail    
  8802b18         fail    
  822f832         fail    
  88ced02         fail    
  fb54abe         fail    
  3844e70         fail    
  cd0a5f0         fail    
  0ce55b6         fail    
  1787ced         fail    
  d1731f8         fail   fail
  0a48185         fail    
  f2a5ed8         fail    
  7c8a961         fail    
  4347baa         fail    
  c100a0f         fail    
  4a2391e         fail    
  3dd96e9         fail    
  0bbb666         fail   fail
  8bdf0b7         fail   fail
  c40579a         fail   fail
  bb2f0da         fail   fail
  9ee6f7b         fail    
  66ce8e3         fail    
  6c8d512         fail   fail
  57c79fe         fail   fail
  1e607f2         fail    
  8fa8f42         fail    
  e773ea9         fail    
  c9e2d9e         fail   fail
  aa4a4a8         fail   fail
  a929f3a         fail    
  89ba9e3         fail   fail
  9f025cb         fail   fail
  32dc9b2         fail    
  07f6ce9         fail    
  71c9454         fail   fail
  de25b12         fail   fail
  e7e4a4f         fail   fail
  a5d6b41         fail    
  f599a41             fail
  f84a1db         fail    
  e1cf2be         fail   fail
  a07176b         fail   fail
  8c67f21         fail   fail
  a72e26f         fail   fail
  37fc70b         fail    
  165c15a         fail   fail
  27e80f7         fail   fail
  af86083         fail    
  5a986ec         fail    
  e8eec3f         fail   fail
  33cb148         fail   fail
  95b146e         fail   fail
  40e2589         fail   fail
  814d922         fail    
  2a2e4da         fail    
  f351dbf         fail   fail
  99414a5         fail    
  9cc170f         fail    
  107744e         fail    
  a696277         fail   fail
  d02477e         fail   fail
  29415eb         fail    
  c64e793         fail    
  3098cf0         fail    
  0d8a3b2         fail   fail
  5779677         fail    
  9593b74         fail   fail
  33ebf73         fail    
  de22318         fail   fail
  cb5b474         fail    
  ddd775f         fail    
  fb11572         fail    
  775b238         fail    
  1da9aa9         fail    
  08c5456         fail    
  1d3ad67         fail    
  c2f8ed2         fail    
  a495624         fail    
  4aff713         fail    
  9f1a719         fail    
  701d492         fail    
  d5efcb1         fail    
  a6fa239         fail    
  2f048bc         fail    
  78a0a31         fail    
  b74b43d         fail    
  7159ab4         fail    
  2d69e9e         fail    
  8183530         fail    
  98603e7         fail    
  2899c3e         fail    
  f727fa7         fail    
  0981261         fail    
  c6d019a         fail    
  538b4ba         fail    
  e916392         fail    
  40a7de7         fail    
  57fa1c7         fail    
  1a3230f         fail    
  f797e48         fail    
  410b737         fail    
  e27a812         fail    
  8435a74         fail    
9bd992d d1bef43 elias.naur 05 Sep 18:43 bind,cmd/gomobile: fix follow ups to doc generator CL (52330)   fail    
  ee4fbbc         fail    
  bad5abf         fail    
  d0006e7         fail    
  0d0c113         fail    
  382d492         fail    
  45395b5         fail    
  718d9de         fail    
  3dd96e9         fail    
  bb2f0da         fail    
  e7e4a4f         fail   fail
  af86083         fail    
  40e2589         fail    
  f351dbf         fail    
  2d69e9e         fail    
  98603e7         fail    
  753bac3         fail    
  8435a74         fail    
  1134411         fail    
  1053ae5         fail    
  43807e0         fail    
  d254c61         fail    
  04212a1         fail    
  d028516         fail    
  e27c6c3         fail    
  b57413d         fail    
  fe2f509         fail    
  e7d46ce         fail    
  0993369         fail    
  0f9a2cf         fail    
  7758abf         fail    
  083ad28         fail    
  4933da6         fail    
  d8ae215         fail    
  ffb4708         fail    
  06f4d93         fail    
  4e2ef7f         fail    
  0834764         fail    
  3d7042f         fail    
  a7489ec         fail    
  401609c         fail    
  e86c067         fail    
  6ea4cfb         fail    
  9dba733         fail    
  f58c48f         fail    
  b65cffd         fail    
  67da597         fail    
  44f7fd0         fail    
  669dcca         fail    
  02deb77         fail    
  9da29b6         fail    
  87dae58         fail    
  4439b21         fail    
  a2dfe5d         fail    
  e16dc7d         fail    
  caae091         fail    
  32e117d         fail    
  a323656         fail    
  ab40107         fail    
  5b043ab         fail    
  9b8964b         fail    
  38ad330         fail    
  ec0e2ed         fail    
  4410900         fail    
  26dadbe         fail    
  8418829         fail    
  6367c19         fail    
  13772ed         fail    
  0202aa8         fail    
  261a8d9         fail    
  31ddd8a         fail    
  4074e4e         fail    
  50f1f63         fail    
  b15e8ba         fail    
  16edf0b         fail    
  6c102e1         fail    
  034d825         fail    
  0fb82fb         fail    
  2d362f7         fail    
  bb31217         fail    
  6675fad         fail    
  d349fa2         fail    
  34db5f0         fail    
05f1abc af86083 elias.naur 25 Aug 16:30 bind,cmd: generate ObjC and Java documentation   fail    
  2d69e9e         fail    
  b65cffd         fail    
  5b043ab         fail    
  9b8964b         fail    
  0202aa8         fail    
  812b34e         fail    
  b2e8630         fail    
  53d24f7         fail    
  aed1c11         fail    
  03c3bb5         fail   fail
  dbe3522         fail   fail
  a6a92b1         fail   fail
  a4e1a72         fail   fail
  605331f         fail    
  9690d24         fail   fail
  ec35964         fail   fail
  cecba84         fail    
  e3f3ade         fail   fail
  44e86be         fail   fail
  51e92d7         fail    
  f74b52c         fail    
  915126b         fail    
  1d07ed1         fail   fail
  e236b67         fail    
  f316e1a         fail   fail
  37dbfc5         fail   fail
  bf90da9         fail   fail
  e3e09e3         fail    
  074547a         fail    
  f7cb5bc         fail   fail
  295b026         fail   fail
  782ee23         fail    
  0592a1a         fail    
  f85dc05         fail    
  fda8269         fail   fail
  d396490         fail   fail
  7846500         fail   fail
  a9216a0         fail    
  9c307d8         fail    
  f6358bd         fail    
  4d269ad         fail   fail
  4641d78         fail   fail
  81b9d73         fail   fail
  7b49445         fail   fail
  03876af         fail   fail
  c167928         fail    
  2915e44         fail    
  2ac43d5         fail    
  fbc8973         fail    
  64607db         fail    
  b039215         fail    
  738acbc         fail    
  4eca089         fail    
  dcef97e         fail   fail
  4c9989a         fail   fail
  2548d36         fail    
  54125d1         fail   fail
  bce795f         fail    
  1e09304         fail    
  3bd7971         fail    
  d77d4f5         fail   fail
  0564e30         fail   fail
  0e2cde7         fail    
  5a7283f         fail    
  93da0b6         fail    
  7b4decc         fail    
  4a5c377         fail   fail
  305fd91         fail    
  f2c0531         fail    
  b793372         fail    
  ec04f10         fail    
  91b6425         fail    
  3124439         fail    
  6959087         fail    
  d30f996         fail    
  526f342         fail    
  dc10aee         fail    
  e3442b4         fail    
  f7339b3         fail    
  77acf19         fail    
  c3189ce         fail   fail
  5a6c332         fail    
  04d410d         fail    
  176cd48         fail   fail
  3558c16         fail    
  b7397c8         fail   fail
  6498550         fail    
  88a1e85         fail    
  2dd1f87         fail    
  93471a1         fail   fail
  053840d         fail    
  0b4f4e0         fail   fail
  2a56b02         fail    
  75d7a02         fail    
  4cf7f90         fail    
  627d3a0         fail   fail
  adbfdfe         fail    
  1fe1512         fail    
  c195deb         fail    
  eb07028         fail   fail
  53c8be4         fail    
  5d39af9         fail    
  0c4d035         fail   fail
  a4140b7         fail   fail
  2abef59         fail    
  6eef2bb         fail   fail
  9515610         fail    
  7ff9fca         fail    
  05ff6bf         fail    
  9d17e17         fail    
  e11fd00         fail    
  94fb822         fail    
  fb05948         fail    
  a45d685         fail    
  25bbb69         fail   fail
  b40831b         fail   fail
  9c99512         fail    
  c02fc16         fail   fail
  dc42fff         fail   fail
  38bd725         fail    
  b046878         fail   fail
  99da873         fail   fail
  aea286b         fail   fail
  2bba267         fail   fail
  394f6a5         fail   fail
  6126384         fail    
  4d6da86         fail    
  85deaf6         fail   fail
  7e455b6         fail   fail
  86dde2d         fail    
  37b04c9         fail    
  19a9959         fail   fail
  f48a9fb         fail    
  bad6b6f         fail   fail
  a795ca5         fail   fail
  1708122         fail   fail
b2ece8c 2d69e9e elias.naur 22 Aug 15:31 bind: declare implemented ObjC protocols   fail    
  5b043ab         fail    
  812b34e         fail    
  aed1c11         fail    
  605331f         fail    
  9690d24         fail    
  ec35964         fail    
  e3f3ade         fail    
  074547a         fail    
  d396490         fail    
  b046878         fail    
  9515610             fail
  3723d08         fail    
  14cb415             fail
  770d8d8         fail    
  a164a2f         fail    
  991652d         fail    
  f1517ec         fail    
  d77dfba         fail    
  867be4c         fail    
  ace6074         fail    
  136f4a6         fail    
  c8aec40         fail    
  e258249         fail   fail
  6d7db25         fail   fail
  b8c9ef9         fail   fail
  d1351fb         fail    
  cd5c10f         fail    
  0b0cc41         fail    
  18b48af         fail    
  f3e0d14             fail
  83ae9b0         fail    
  f7aa454         fail   fail
  f04d583         fail    
  5df1fe5         fail   fail
  6e9e9df         fail    
  9d3d370         fail    
  9a9a0fc         fail   fail
  77b4beb         fail    
  645ecf5         fail    
  e0ab505         fail    
  75fbc8a         fail   fail
  61043d4         fail    
  29e6bdc         fail    
  8f1e2a2         fail    
  e974f4f         fail    
  0c7fd56         fail    
  dad5d76         fail    
  15d5fa0         fail    
  4a1be1e         fail    
  ff38035         fail   fail
  ea5e3bd         fail    
  5e5a1ed         fail    
  0fb0f57         fail    
  8bbae3d         fail   fail
  f6944c7         fail    
  d4dc26c         fail    
  6cbe5c8         fail   fail
  cbc4e5d         fail    
  8bca7ef         fail    
  9a4e794         fail    
  3216e0c         fail    
  d05a123         fail    
  4c0bba1         fail    
  63c4284         fail   fail
e665403 2d69e9e elias.naur 11 Aug 20:43 bind: generate ObjC initializers   fail    
  812b34e         fail    
  605331f         fail    
  ec35964         fail    
  d396490         fail    
  f04d583         fail    
  d05a123         fail    
  bdd7c01         fail   fail
  33484a6         fail    
  edaa0ff         fail   fail
  06a78b5         fail    
  1a2ac46         fail   fail
  3dd1b0d         fail    
  9bf521b         fail    
  07ec438         fail    
  2b0e9e8         fail   fail
  c3552a9         fail    
  2c3d13b         fail    
  9724652         fail   fail
  b3a1781         fail   fail
  eccd3ef         fail    
  44211c1         fail   fail
  b1dc2c2         fail    
  7188e00         fail    
  7f7be84         fail    
  1d53fc5         fail    
  3f972df         fail    
  196492a         fail    
  cff0de3         fail    
  048c9cf         fail    
  19b89a2         fail    
  dcdcc38         fail    
  6e70f88         fail    
  fe02ba3         fail    
  e0e2bbd         fail   fail
  96d6718         fail   fail
  74e33c4         fail    
  a9e0204         fail   fail
  ff90f4a         fail   fail
  8d05ec9         fail    
  335a0f8         fail    
  2efded1         fail   fail
  b1f201e         fail   fail
  a6ffab6         fail    
  65717b2         fail   fail
  e2cdec7         fail    
  bc38fda         fail    
  6f0b1aa         fail    
  fc583c5         fail    
  7e9e3a0         fail   fail
  21312a4         fail   fail
  3bece2f         fail   fail
  57584a0         fail    
  42046e8         fail    
  b2174a1         fail    
  fbf7e1f         fail   fail
  5927854         fail   fail
  ac29f4d         fail    
  776c33e         fail   fail
  99fe3f8         fail    
  e998316         fail    
  a2b70eb         fail   fail
  a937534         fail    
  310be7b         fail    
  497f891         fail    
  66a1d37         fail   fail
  59413d3         fail    
  b73d46d         fail    
  54f6911         fail    
  ef94870         fail    
  2763672         fail    
  3d124b1         fail    
  6711fa7         fail    
  bf4d8d3         fail    
  b629642         fail    
  455775d         fail   fail
  d5b0ec8         fail    
  541f8fe         fail    
  da34ddf         fail   fail
  b5dab2b         fail    
  39d4693         fail    
  b26ad60         fail    
  df70982         fail    
  e82e120         fail    
  d46953c         fail   fail
  3366f51         fail    
  6a34ffa         fail    
  b70adbf         fail    
  0d65cd6         fail    
  8e52a5e         fail    
  fcbcc0f         fail    
  f52ce42         fail    
  064ae11         fail    
  ee71494         fail    
  3ce05d2         fail    
  78984d3         fail    
  d9606e5         fail    
  e0545fa         fail    
  8127dbf         fail    
  58f84fd         fail    
  a0453a1         fail    
  e70fae8         fail    
  9c9df65         fail    
  1246566         fail    
  2918652         fail    
  53836a7         fail    
  259f78f         fail    
  25b040c         fail    
  f6f125d         fail    
  2c2b172         fail    
  babc5b1         fail    
  6aa3866         fail    
  a9257b6         fail    
  385ca9a         fail    
  9de7990         fail    
  5c20ffb         fail    
  b9a79f3         fail    
  a137175         fail    
  d6cada7         fail    
  a14a8a3         fail    
  d647b61         fail    
  89d74f5         fail    
  32b94f1         fail    
  d47c9bc         fail    
  92f6350         fail    
  e4ba9e3         fail    
  2351bbf         fail    
  22cfe24         fail    
  c59b495         fail    
  04d6f98         fail    
  2bcc24e         fail    
  583a941         fail    
  ef6978b         fail    
  365594a         fail    
  58cb8a3         fail    
  a0237c5         fail    
  4c55774         fail    
  de7e5d4         fail    
  9223adc         fail    
  1da0e7e         fail    
  fcf445d         fail    
  e098e51         fail    
  f4abbc0         fail    
  ffd9810         fail fail  
  d180d18         fail fail  
  dd6880d         fail    
  8b2f843         fail    
  1f631a2         fail fail  
  342d25f         fail    
  f9cf8e5         fail fail  
  5d14ac7         fail    
  5abc8c8         fail fail  
  cc4aac2         fail fail  
  629b5e7         fail fail  
  6661cf6         fail fail  
  98276d6         fail    
  d03b89b         fail    
  6424c40         fail    
  5b43bbe         fail fail  
  7ae9561         fail fail  
  01385b1         fail    
  b88e532         fail    
  b1fab09         fail    
  e0789d7         fail    
  6203a79         fail    
  c8e9fd5         fail    
  a6136de         fail    
  49ab0db           fail  
  9065c3b         fail fail  
  ead6255           fail  
  62f8494           fail  
  6bf2208           fail  
  816deac           fail  
  320b6fe           fail  
  e9348ab           fail  
  9c7bf08           fail  
  fee7f2a         fail fail  
  09ed0f6         fail fail  
  fc6b74c         fail fail  
  92cfd07           fail  
  3cb41be           fail  
  0f19e24           fail  
  1d81251         fail fail  
  57bf6ac           fail  
  51ba2bb           fail  
  98031d8         fail fail  
  23cd87e         fail fail  
  9aea0e8         fail fail  
  812124a         fail fail  
  0d1a8f6         fail fail  
  590c5b0         fail fail  
  385cd66         fail fail  
  057a34a         fail fail  
  55f19b8         fail fail  
  a1eec64         fail fail  
  adc28cb         fail fail  
448c916 2d69e9e yosuke.akatsuka 09 Aug 07:17 x/mobile/gl: fix building if gldebug tag is specified   fail    
  812b34e         fail    
  07ec438         fail    
  eccd3ef         fail    
  3f972df         fail    
  ff90f4a         fail    
  66a1d37         fail    
  51ba2bb         fail    
  57bf6ac         fail    
  b8519cd         fail    
  0f19e24         fail    
  01e45c7         fail    
  3cb41be         fail    
  e17405d         fail    
  c592c05         fail    
  92cfd07         fail    
  310ba82         fail    
  9c7bf08         fail    
  ead6255         fail    
  62f8494         fail    
  6bf2208         fail    
  320b6fe         fail    
  e9348ab         fail    
  49ab0db         fail    
  019d8a0         fail    
  d026472         fail    
  d7ec89c         fail    
  3b87def         fail    
  a6ae01a         fail    
  1ee55c3         fail    
  15cb18d         fail    
  d5ad779         fail    
  7d80a2e         fail    
  5500c9c         fail    
  c9f8a6c         fail    
  ff560ee         fail    
  6a7c4d6         fail    
  f612cd7         fail    
  f0b3626         fail    
  6362fea         fail    
  e085a89         fail    
  3de8498         fail    
  60b9ae4         fail    
  bd08803         fail    
  d401c42         fail    
  f776b9d         fail    
  762a0ba         fail    
  3e7abf8         fail    
  53f2d53         fail    
  1b53f12         fail    
  fa15506         fail    
  4e0738a         fail    
  bd74fd3         fail    
  6b6b9f6         fail    
  254f8ea         fail    
202a52f 2d69e9e elias.naur 03 Aug 22:24 bind: remove erroneous class to name replacer   fail    
  a6ae01a         fail    
  d5ad779         fail    
  6b6b9f6         fail    
  8fb9cee         fail    
  e93eb28         fail    
  6b53dd4         fail    
  bef0055         fail    
  2fe53d8         fail    
  561b147         fail    
  ca19f2f         fail    
  64bd2c4         fail    
  dabc361         fail    
  a353775         fail    
  6dae588         fail    
  c4e29bb         fail    
  fd29d03         fail    
  403ae50         fail    
  d3c0af7         fail    
  bd3dc9d         fail    
  7045e6f         fail    
  e0e7c03         fail    
  4fa2674         fail    
  c3c2e45         fail    
  c4ee0e2         fail    
  e1f38cc         fail    
  5791203         fail    
  3805255         fail    
  f096b5b         fail    
  3e3da54       fail fail   fail
  b01db02         fail   fail
  9b1e7cf       fail fail    
  a279b53       fail fail   fail
  909f409       fail fail   fail
  58ad017       fail fail