Go Dashboard

mobile

revision plan9
repo Go arm
5d5d88d 1f71892 elias.naur 20 Apr 08:11 cmd/gomobile: add CGO_ENABLED=1 to gobind runs fail
  d11df8b       fail
  15095be       fail
  20c98dc       fail
  0a129db       fail
  514018c       fail
  d487488       fail
  566e3e0       fail
  dfb1b69       fail
  37dd7cd       fail
  dd71e3f       fail
  c284171       fail
  9f10d28       fail
  4e6fe71       fail
  c2a53b1       fail
9422505 d11df8b elias.naur 19 Apr 21:32 gl: remove duplicate build tag fail
  1f5a0e8       fail
  25824c9       fail
  68c1028       fail
7d79e14 da24c95 elias.naur 19 Apr 19:22 cmd/gobind: make sure to set exit code on type checking errors fail
5bfa0d1 34f5f8a elias.naur 17 Apr 15:00 cmd/gomobile,cmd/gobind: allow per-platform bindings again fail
  d5a52e7       fail
  c6bbfbe       fail
  744ccbb       fail
  206ed90       fail
  f3962b1       fail
  50ccbe1       fail
  acebfba       fail
  47435b1       fail
  4869ec0       fail
  86827fd       fail
  3042463       fail
  9419713       fail
  9db1dd0       fail
1f177cb d9b006a elias.naur 10 Apr 16:30 bind: ignore unsupported basic types fail
  77faa65       fail
  e53cc7a       fail
90139f6 284c534 elias.naur 05 Apr 18:31 cmd/gomobile: don't run gobind with the ios tag fail
  950a568       fail
  eda22a0       fail
  b0d437f       fail
  e13a213       fail
  84b784a       fail
  fc8967e       fail
  fd9d289       fail
  7818b82       fail
  3f483e6       fail
  2e7e577       fail
3a7f113 f2b5f75 elias.naur 03 Apr 15:03 app,exp/gl/glutil: add missing build directives fail
  d7c7d88       fail
  73e0c30       fail
  804d032       fail
  4ed94ef       fail
  01237b1       fail
  f113a62       fail
  00c8e14       fail
  19ee2ef       fail
54bca60 c65a278 elias.naur 28 Mar 15:26 app,cmd/gomobile,exp/gl/glutil: support target architectures for iOS build and bind fail
  26e0e8a       fail
  da02dcd       fail
  071f0de       fail
  c0841ec       fail
  2722650       fail
  4b265fb       fail
  f961272       fail
  70afd51       fail
  dafca7d       fail
  aaeaad6       fail
  fc7a725       fail
ae1772d 7e34ac1 hajimehoshi 27 Mar 03:16 x/mobile/cmd/gomobile: allow digits-only basename for Android package name fail
  89f4592       fail
  a25d0d8       fail
598bfe4 946af1b yosuke.akatsuka 23 Mar 11:57 cmd/gomobile: support vendored "golang.org/x/mobile/..." packages fail
  699b0d4       fail
  5ce92d0       fail
  782f9ce       fail
  3afd2d7       fail
  a27cd4f       fail
  d54902e       fail
  41402b5       fail
  0b37f05       fail
57eb1e2 88129f0 elias.naur 21 Mar 18:16 bind/benchmark: move package to testdata fail
  9eb2194       fail
2f2872e 15b63ee elias.naur 16 Mar 14:27 example/reverse: delete fail
  4b06d9d       fail
  4b837c7       fail
  910c3a9       fail
  bfa8b6f       fail
  7673e30       fail
  9c31224       fail
  c12b185       fail
  546bab8       fail
  61f92ee       fail
  91bbe53       fail
  bd85943       fail
f161431 cceee68 elias.naur 14 Mar 22:25 bind, cmd/gobind/test: remove GOOS build tags from test packages fail
  4231110       fail
  29517da       fail
  672729e       fail
  c830e05       fail
  183fd6f       fail
  644d14e       fail