Go Dashboard

mobile

revision plan9
repo Go arm
5665cf3 289ab30 elias.naur 22 May 19:36 bind/java: bump android plugin version to 3.0.1 fail
  8875693       fail
274da16 5095e5d hakim 10 May 18:31 misc/androidstudio: release 0.2.13 fail
  a8e67fe       fail
  5654114       fail
  cc09212       fail
  e86c267       fail
  e913729       fail
  529362e       fail
  1771edb       fail
  db37e16       fail
  d2c68bb       fail
  750a42f       fail
  594a6bd       fail
  ca33648       fail
  6495bf1       fail
  f94b5a8       fail
  ef24fd7       fail
  e6a9335       fail
  599f56d       fail
  4122319       fail
  25f73db       fail
  4826d20       fail
  b9c8e87       fail
  b98ffdf       fail
  903f095       fail
  670cb76       fail
5a56f36 ef24fd7 elias.naur 09 May 17:20 misc/androidstudio: drop the clean task to fix Android Studio gradle sync fail
c909788 704893b elias.naur 01 May 17:35 cmd/gobind: fix build of ObjC bindings with a custom prefix fail
  f31a18d       fail
  c8915a0       fail
  a33c595       fail
  7b7a854       fail
  b9a59d9       fail
  4ebc67d       fail
  87412a1       fail
  5cf3e34       fail
  f7c767e       fail
  d0ed8d6       fail
721e994 b1d1ec9 elias.naur 30 Apr 16:43 internal/mobileinit,bind/java,app: don't treat jobject as a pointer fail
  3334eee       fail
bf2d30a bd8a887 elias.naur 29 Apr 17:04 cmd/gomobile: disable DWARF in gomobile builds fail
  b7f1777       fail
  743fd91       fail
  9eb4590       fail
  8a958bb       fail